Konkurs budek lęgowych dla ptaków 

W naszej Szkole odbył się konkurs na budkę lęgową dla ptaków. Do konkursu przystąpiło 33 uczniów wraz z rodzicami oraz dziadkami. Uczestnicy mogli wykonać jedną z trzech rodzajów budek – dla sikor, szpaków lub jerzyków.

Wyniki konkursu:

I miejsce zajął Krzysztof Gałka (VI b) wraz z dziadkiem panem Jerzym Nogą.

II miejsce Jakub Woźniak (IV a) z tatą Jackiem Woźniakiem.

III miejsce ex quo Piotr Samczuk (IV b) z tatą panem Samczukiem oraz Michał Haba (V b) z tatą panem Habą.

 

Rozdanie nagród połączone było z wykładem uczniów klasy VI – Dominika Gumnego, Izy Dylewskiej oraz Debory Kraczkowskiej. Uczniowie zapoznali uczestników spotkania z zasadami wieszania budek lęgowych, dobrymi przykładami złych budek, a także przybliżyli biologię gatunków, dla których uczestnicy konkursu przygotowali budki. Prezentacja multimedialna połączona z głosami ptaków wzbudziła zainteresowanie uczniów, a także zaproszonych gości.

Założeniem konkursu było zaangażowanie uczniów oraz opiekunów w projekt ochrony ptaków, poprzez tworzenie dla nich budek lęgowych. Celem nadrzędnym oczywiście ochrona ptaków. Dlatego też najlepsze, a wiec najbezpieczniejsze dla ptaków, budki lęgowe zostały wywieszone na terenie bezpośrednio przylegającym do szkoły. Łącznie zawieszono 12 budek lęgowych (tę część projektu zrealizował Pan Woźny oraz członkowie koła przyrodniczego).

Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt osobom – uczestnikom konkursu, prelegentom oraz panu Woźnemu, bez którego nie udałoby się zawiesić budek.

Budki lęgowe będą regularnie monitorowane, na zajęciach przyrody, a także koła przyrodniczego. O tym jakie gatunki ptaków zasiedliły poszczególne budki, a także czy udało im się z sukcesem wyprowadzić pisklęta będziemy informować na bieżąco.

 

Agnieszka Tomalka-Sadownik