Dni Nauki

        25 października 2011 r. 6 – osobowy zespół uczniów naszej szkoły zdobył I miejsce na Festiwalu Osiągnięć Dzieci i Młodzieży zorganizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Zespół wystąpił z prezentacją pt. „Dzikie zapylacze i metody ich ochrony”. Uczniowie zaprezentowali przystosowania roślin i dzikich zapylaczy ułatwiające zapylanie, zaprezentowali przygotowane „na żywo” preparaty pyłku oraz kwiatu, wykorzystując nowinki techniczne tj. mikroskop ze zintegrowaną kamerą i tym samym możliwością transferu obrazu z mikroskopu na ekran. Druga część wystąpienia dotyczyła ochrony dzikich zapylaczy – pszczół i trzmieli. Uczniowie zaprezentowali przygotowane na kole przyrodniczym gniazda dla trzmieli i dzikich pszczół. Prezentacja ilustrowana była fotografiami wykonanymi podczas terenowych zajęć przyrodniczych. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie słuchaczy. Zespół zaproponował kolegom z pozostałych szkół podejście do mikroskopu i bezpośrednie zobaczenie preparatów pyłków kwiatów. Ta część wzbudziła największe zainteresowanie młodych adeptów nauki.

 

Opiekun koła przyrodniczego

Nauczyciel przyrody Agnieszka Tomalka-Sadownik