SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ
14 lutego uczniów klas I-III odwiedzili strażnicy miejscy. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, w kontaktach ze zwierzętami. Przybliżyli dzieciom pracę strażnika miejskiego.