Konwencja Praw Dziecka

21 Listopada 2014 r. Jolanta Jaroń

20 listopada, w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, po raz pierwszy w Polsce obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Postanowiliśmy uczcić ten specjalny dla dzieci dzień. Uczniowie przybyli do szkoły ubrani w stroje dzieci z różnych krajów świata lub przebrani za postaci z bajek. We wszystkich klasach odbyły się zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom, że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać. Odbył się także apel z krótkim montażem słowno-muzycznym. Wiedzę na temat swoich praw uczniowie przyswajali sobie także poprzez zabawę, która zakończyła się tańcem i śpiewem.