WAŁBRZYCH NA PTAK - l miejsce w konkursie

02 kwietnia 2017 r. Edyta Górska

Nasza szkoła wzięła udział w ekologicznej akcji ,,Wałbrzych Na Ptak". Jednym z elementów akcji był konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną ,,Nasze dziuplaki".
Uczennice klasy VI b: Luiza Jordanow, Malwina Marczak i Kinga Silka pod opieką nauczycielki przyrody pani Agnieszki Tomalki-Sadownik wykonały prezentację dotyczącą ptaka - kowalika i zajęły l miejsce. Gratulujemy!
Podczas finału akcji wszyscy uczestnicy wykonali budki lęgowe dla ptaków.