SMOK w klasach1-3

29 luty 2020 r.   Ewa Smaglińska

Grupa najm³odszych koszykarek i koszykarzy klasy I-III  z Programu SMOK  w PSP 37.