ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEJ SZKOŁY

 

Klasy I-III mieszczą się w odremontowanym budynku przy ulicy Dunikowskiego 39, w którym jest:

- świetlica szkolna otwarta od 7.00 do 17.00 dla poszczególnych oddziałów klasowych

- świetlica socjoterapeutyczna

- pracownia informatyczna z nowymi tabletami, robotami i stałym dostępem do Internetu

- sale lekcyjne wyposażone w tablice i monitory interaktywne oraz rzutniki i ekrany

- pracownia przyrodnicza

- sala katechetyczna

- biblioteka z nowościami czytelniczymi dla najmłodszych

- sala gimnastyczna duża i mała

- sala do gimnastyki korekcyjnej

- sala zabaw

- plac zabaw oraz ogródek ekologiczny

- przestronne korytarze z magicznymi dywanami

- stołówka szkolna

- gabinet pedagoga szkolnego

- gabinet opieki zdrowotnej

Oferujemy:

- naukę na jedną zmianę

- rozszerzone zajęcia sportowe od klasy pierwszej

- zajęcia z koszykówki w ramach programu „Smok”

- klasy z innowacjami teatralnymi i komputerowymi

- koła zainteresowań: plastyczne, przyrodnicze, matematyczne, informatyczne

Klasy IV - VIII mieszczą w budynku przy ulicy Głównej 2, w którym jest:

- świetlica szkolna dla uczniów dowożonych od 7.15 do 8.00 i od 12.30 do 14.20

- świetlica socjoterapeutyczna

- odremontowana i wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna

- boiska sportowe: wielofunkcyjne i ziemne

- biblioteka z nowościami czytelniczymi

- pracownia informatyczna

- nowoczesne pracownie: matematyczna, przyrodniczo – chemiczna i językowa

- stołówka

- sklepik szkolny

- gabinet pedagoga szkolnego

Ponadto zapewniamy:

- bezpłatny dowóz dzieci z rejonu szkoły

- stały dostęp do Internetu oraz bezpośredni kontakt z rodzicami przez e-dziennik

Oferujemy:

- klasy sportowe o profilu piłki koszykowej i siatkowej (10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo)

- zajęcia z koszykówki w ramach programu –„Smok” przy współpracy z klubem „Górnik: Wałbrzych

- zajęcia lekkoatletyczne, SKS w ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w 8 szkołach na terenie miasta, w tym zajęcia na basenie

- klasę o profilu teatralnym

- wykwalifikowaną kadrę, profesjonalną pomoc pedagogiczną

- nowoczesne, aktywizujące metody nauczania

- kształcenie przez stały kontakt z kulturą i sztuką

- edukację ekologiczną, zdrowotną i bezpieczeństwa w sieci

- możliwość zdobycia karty rowerowej

- rozwijanie zainteresowań na zajęciach: plastycznych, teatralnych, sportowych, matematyczno - przyrodniczych i językowych

- udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych na terenie miasta, województwa i kraju

- organizację konkursów, imprez oraz uroczystości miejskich na terenie szkoły we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Żydów w Polsce, Związkiem Sybiraków w Wałbrzychu, Stowarzyszeniem WiN oraz Klubami Sportowymi

- spotkania podróżnicze „Poza Horyzont” połączone z pokazem slajdów dla młodzieży i mieszkańców Wałbrzycha

- wolontariat uczniowski „Ośmiu Wspaniałych”

- warsztaty muzyczne

NASZA SZKOŁA JEST:

- bezpieczna, przyjazna, dbająca o indywidualny rozwój każdego dziecka

- otwarta na nowoczesną technologię i innowacyjne metody nauczania

- rozwijającą zainteresowania i umiejętności dzieci

- propagującą zasady dobrego wychowania i zdrowego stylu życia

- nowocześnie wyposażona

- otwarta na współpracę z Rodzicami i instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka

PROJEKTY, CERTYFIKATY:

- III miejsce w plebiscycie: SUPERPODSTAWÓWKA 2015: na Dolnym Śląsku

- projekt: „ SZCZĘŚLIWA13 ”

- certyfikat „ SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOM ”

- certyfikat „ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ”

- certyfikat „ STRONA PRZYJAZNA DZIECIOM ” (strona internetowa)

- certyfikat „ STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY ” (strona internetowa)

- certyfikat „ SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI ” (UNICEF)

- certyfikat „ LOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ”