Sybiracy

18 września 2020 r.  Edyta Górska

17 września, w 81 rocznicę napaści ZSRR na Polskę i w Dniu Sybiraka, przy pomniku Syberyjskiej Golgoty spotkali się nieliczni żyjący Sybiracy oraz nasi uczniowie pod opieką p. dyrektor Ewy Gratzke i p. Roberta Ćwielonga. Społeczność naszej szkoły już od 30 lat pamięta o datach ważnych dla Sybiraków.

O uroczystości wspomniał też portal walbrzyszek.com

https://m.walbrzyszek.com/pamietali-o-sybirakach-51610