Święto drzewa!

        Z okazji Święta Drzewa 10 października 2011 r. w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczo-plastyczny pt. „Moje ulubione drzewo”. Ponadto na terenie naszej szkoły sadziliśmy drzewa. Akcja objęta jest patronatem Klubu Gaja. W tym roku program Święto Drzewa objęty jest m.in. Patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej. Program włączony jest w Kampanię Miliarda Drzew dla Planety (pod patronatem UNEP (ONZ) oraz Międzynarodowy Rok Lasów). W ramach programu uczniowie posadzili swoje drzewa klasowe – każda klasa inny gatunek. Łącznie na terenie naszej szkoły przybyło 10 nowych drzew tj. lipa drobnolistna, grab pospolity, buk zwyczajny, jarząb pospolity, czeremcha, olsza czarna,  brzoza brodawkowata, kalina koralowa oraz klon polny. Wybraliśmy różne gatunki, tak by w kolejnych latach uczniowie mogli poznawać różne gatunki drzew nie wychodząc poza szkolne podwórko.

   

Opiekun koła przyrodniczego

Nauczyciel przyrody Agnieszka Tomalka-Sadownik